Ostatnia aktualizacja strony: 11 października 2018

PWiK Hajnówka - Wodociąg Hajnówka - Jakość wody
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Informacja o jakości wody > Hajnówka
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta   

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce

 
 
 
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY - Wodociąg Hajnówka
 

Ulotka PWiK Hajnówka - strona 1

 
 
 

Ulotka PWiK Hajnówka - strona 2

 
 

 Laboratorium zakładowe rozpoczęło działalność od 1997 roku. W wodzie uzdatnionej i nie uzdatnionej  oznacza się następujące parametry: żelazo, mangan, amoniak, azotany, pH, twardość, zapach, mętność, azotyny, przewodność, barwę. Próby wody pobierane są w punktach monitoringowych, budynkach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, na rurociągach sieciowych, z hydrantów, wylewek. Woda ujmowana z zasobów głębinowych charakteryzuje się podwyższonymi parametrami fizykochemicznymi tj. zawartością żelaza, manganu, barwy, amoniaku, mętności. Bakteriologia zaś nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pobór wody odbywa się z głębokości 154,0 m - 163,5 m, co pozwala na eksploatację wód z warstw wodonośnych trzeciorzędu i czwartorzędu tj. z pokładów oligoceńskich z domieszką miocenu. Pokłady te pozwalają na pozyskiwanie wody która w procesie uzdatniania nie wymaga konieczności stosowania chemicznych środków wspomagających proces jej oczyszczania. Modernizacja stacji uzdatniania wody przeprowadzona w latach 2010/2011 pozwoliła na osiągnięcie parametrów zgodnych z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (znacznie zaostrzonym po wejściu do struktur UE). Obecnie korzystamy z sześciu studni głębinowych, które zaspakajają na dzień dzisiejszy potrzeby ludności miasta i gminy Hajnówka.

 

 

Jakość wody surowej - nie uzdatnionej ujmowanej przez PWiK Sp. z o.o.
 

Studnie głębinowe

Żelazo [µg/l]

Mangan [µg/l]

Amoniak [mg/dm3]

Azotany [mg/dm3]

pH

Mętność [mg/dm3]

Twardość ogólna

Zapach

min - max

1100 - 1600

120 - 200

0,52 - 1,3

p.g.o. - 0,2

7,0 - 7,1

3 - 34

176,5 - 217,5

ak.

  p.g.o. - poniżej granicy oznaczalności         ak.     - zapach akceptowany
 
 
Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2018r  -  Wyniki laboratorium PWiK
 
Kwartał Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach Twardość ogólna Barwa
mg/dm3 mval stopień tward.
I 20 29 0,09 0,03 0,004 7,55 0,45 ak. 265,26 5,30 14,8 12
II 10 26 0.09 0,03 0,004 7,70 0,60 ak. 265,26 5,30 14,8 12
III 20 31 0,08 0,12 0,004 7,18 0,66 ak. 250,25 5,00 13,9 11
IV                        
ak.  - zapach akceptowany przez konsumentów
 
 
Normatywy dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
 

Żelazo

200 [µg/l]

Mangan

50 [µg/l]

Amoniak

0,5 mg/dm3

Azotany

50,0 mg/dm3

Azotyny

0,5 mg/dm3

pH

6,5 - 9,5

Mętność

nie więcej niż jeden mg/dm3

Twardość ogólna

60,0 - 500,0 mg/dm3

Zapach

akceptowany przez konsumentów

Barwa

15,0 mg/dm3
 
 
TWARDOŚĆ WODY MIEJSKIEJ
 

Za odkładanie się kamienia w urządzeniach: czajnikach, pralkach, zmywarkach  podczas gotowania wody odpowiedzialna jest twardość wody, czyli zawartość sumaryczna w wodzie jonów wapnia i magnezu. Przekształcanie się wodorowęglanów wapnia i magnezu w węglany i osadzanie się w naszych urządzeniach w postaci białego osadu zwane jest potocznie  „kamieniem”. Uciążliwy kamień to nic innego jak osad mineralny pochodzący z wody, w której rozpuszczone są sole wapnia i magnezu. Woda z wytrąconym osadem jest całkowicie bezpieczna, a sam proces wytrącania to zjawisko naturalne. Według WHO nie ma żadnych przekonujących dowodów, że twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Dla prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje mikroskładników i makroskładników wśród, których między innymi jest wapń i magnez znajdujące się w wodzie wodociągowej. Określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakres twardości dla wody wynosi 60-500 mg/l CaCo3. Woda dostarczana mieszkańcom miasta Hajnówka jest wodą o średnim stopniu twardości i wynosi 265 mg/l CaCo3. Bardzo miękka woda  idealna przy pracy urządzeń, dla naszego organizmu jest bezużyteczna, gdyż zawiera bardzo małe ilości minerałów lub jest ich wręcz  pozbawiona i  może stanowić większe zagrożenie dla  naszego organizmu niż woda twarda.

 
Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej
 

woda

mg CaCo3/l

mmol/l

mval/l

°niem [°dH]

°ang/°Clark[°C]

°franc[°f]

bardzo miękka

0-100

0-1

0-2

0-5,9

0-0,9

0-10

miękka

100-200

1-2

2-4

5,9-11,8

7,1-14,3

10-20

średniotwarda

200-350

2-3,5

4-7

11,8-20,6

14,3-25

20-35

twarda

350-550

3,5-5,5

7-11

20,6-32,4

25-39,3

35-55

bardzo twarda

>550

>5,5

>11

>32,4

>39,3

>55

 
 

 

 
 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt